Disclaimer

Aansprakelijkheid

Hoewel aan de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorg is besteed, kan RICS op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit eventuele foutieve informatie op en/of het gebruik van www.rotterdamicsymposium.nl. Aan de informatie op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De uitingen van derden op de openbare gedeelten van deze website vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van RICS. RICS is daarvoor niet aansprakelijk.

Copyright

De op deze website getoonde informatie, zoals teksten, afbeeldingen, merken, logo's, (handels)namen of informatie in andere vorm, zijn eigendom van RICS of in licentie bij de opdrachtgever van de site. De informatie op deze website mag, ongeacht de verschijningsvorm, niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RICS.

Links

De sites waarnaar vanuit https://rotterdamicsymposium.nl/ wordt gelinkt, worden door RICS regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie. Toch kan RICS voor de inhoud van de pagina's van derden nooit verantwoordelijk worden gehouden. RICS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden. RICS behoudt zich het recht voor om iedere link of een programma op enig moment te beƫindigen.

Veiligheid

Vindt u een zwakke plek in onze website of andere systemen? Wij stellen het erg op prijs dat u dit bij ons meldt.